Mood for today.. esco o non esco? dilemma…

e se esco, come esco?

e se non esco.. (non c’è storia, se non esco: pigiama e babbucce a coniglio!!)

hang-out

Annunci